ติดต่อเราได้ที่

โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา

หมู่ที่ 1 ตำวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36260

โทรศัพท์ 098-2606929

e-Mail : nrp@chaiyaphum1.go.th

Facebook : @narayapattana